19.6.09

Naručite knjigu Islamistički pokreti- reprezentativan pregled Muhameda Jusića


Naručite knjigu Islamistički pokreti- reprezentativan pregled Muhameda Jusića

Emanet- Zenica, 2005. br. stranica 196 (ISBN: 9958-9533-2-3)

O knjizi:
Knjiga „Islamistički pokreti- reprezentativan pregled“ (Emanet- Zenica 2005.) govori o kompleksnom fenomenu pokreta koji djeluju, ili su djelovali, u muslimanskom svijetu. S obzirom da se radi o izrazito širokom spektru različitih ideologija i utjecaja koje objedinjuje jedino korištenje islamske tradicije u svrhu promovisanja vlastite vizije islamskog preporoda ili osnivanja islamske države, autor o pokretima ne govori kao o jednoličnoj društvenoj pojavi. On pojedinačno analizira najznačajnije organizacije koje u muslimanskim društvima koriste islam kao osnovu za političko ili ideološko djelovanje. Traga za korijenima selefizma (danas u medijima poznatog kao vehabizam), analizira političko i reformističko djelovanje Muslimanske braće. Također razmatra i korijene islamističkog militantizma, danas oličenog u terorističkoj organizaciji El- Kaida. U knjizi možete pratiti genezu razvoja ideja tekfira prema kojima su sva muslimanska društva i države današnjice, ustvari, „nevjerničke“ jer ne sude po Božijim zakonima. Dio knjige je posvećen i onim pokretima čije se djelovanje svodi isključivo na islamski aktivizam sa nimalo, ili jako malo, ideoloških primjesa.
Autor ne daje svoj sud o tome koliko neki od pokreta koristi ili zloupotrebljava islam ili pak radi za dobrobit islama i muslimana. Naprotiv, ovo štivo je vodič kroz islamističku ideologiju koje će svakom prosječnom čitaocu dati osnovne informacije o najznačajnijim ljudima, sistemima mišljenja, te okolnostima u kojima su takvi pokreti nastali.
Knjiga bi, u svakom slučaju, trebala pomoći u razlikovanju islama i islamizma; islama kao posljednje Božije objave i ljudske želje da svoj život uskladi sa voljom Božijom i islamizma kao još jednog u nizu „-izama“ koji islam koristi samo kao sredstvo za ostvarivanje vlastitih političkih ili ideoloških ciljeva.

Ukoliko se želite uključiti u distribuciju nazovite: 061- 768 -717

Knjiga u BiH možete naručiti na e-mail autora jusicm2000@yahoo.com
Cijena je 10 KM + poštarina (5 KM)