3.6.17

Zašto je Evropi zanimljiv 'bosanski islam'

Al Jazeerini sagovornici smatraju da je 'bosanski islam' još nedovoljno razjašnjena tema.

Glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Njemačke tvrdi da je sastanak njegovog šefa De Maizierea sa reisom Kavazovićem ocijenjen kao pozitivan- Ministarstvo unutrašnjih poslova Njemačke (BMI)
Piše: Harun Cero (Al Jazeera)

 „Podržavam kada se muslimani iz Bosne i Hercegovine uključuju u rad Islamske konferencije Njemačke. Tradicionalni 'bosanski islam' sa njegovom orijentacijom na multireligijski suživot u Evropi, međureligijski dijalog i jasno odvajanje između države i religije predstavlja pravu podlogu za to“, kazao je ministar unutrašnjih poslova Njemačke Thomas de Maziere na sastanku sa reisu-l-ulemom Islamske zajednice BiH Huseinom ef. Kavazovićem u Berlinu.
U Evropi se već neko vrijeme vodi debata o tome da li bi BiH trebala biti uzor modernog islama, a Deutsche Welle je 2011. pisao o “bosanskom islamu“, kao mogućem modelu za Evropu.
Kavazovićev savjetnik za medije Muhamed Jusić, koji je prisustvovao sastanku reisa i njemačkog ministra, kaže da je sastanak poglavara Islamske zajednice u BiH sa De Maizierom jako bitan, ne samo za Islamsku zajednicu Bošnjaka u Njemačkoj, nego i za muslimane u Evropi, pa i Bosne i Hercegovine.
“Iako reisu-l-ulema u političkom smislu ne predstavlja Bosnu i Hercegovinu, pa čak ni Bošnjake jer oni nisu vjerska manjina i ne žele svoje mjesto u Evropi naći kao takvi nego kao suverena država i nacija, ostaje činjenica da ovi sastanci sigurno imaju i svoju političku poruku, a ona je prije svega ta da svi segmenti društva trebaju uraditi sve kako bi se stvorila povoljna klima za nastavak evropskog puta BiH,  te da ćemo na tom putu imati podršku brojnih prijatelja u Evropi i svijetu“, navodi.
Islam je jedan, kaže Jusić, i osnovni temelji njegovog učenja su isti.
Bosansko iskustvo življenja islama
U tom smislu, ističe, ne može se govoriti o “bosanskom islamu“, ali može o bosanskom iskustvu življenja islama.
“Islam se u Bosni saživio sa podnebljem i bošnjačkom predislamskom tradicijom i kulturom, te u interakciji s drugim stvorio jedan otvoreni kulturološki obrazac praktikovanja temeljnih postulata islamskog nauka. To iskustvo je podjednako islamsko kao i evropsko, i ono s razlogom može biti interesantno kako Evropi tako i novim generacijama muslimana koji u Evropi vide svoj dom. Bosna je putokaz njima da se podjednako može biti Evropljanin i dobar musliman“, kaže Jusić.
Dodaje da Islamska zajednica u BiH i muslimani-Bošnjaci imaju skoro preko 140 godina iskustva institucionalne organizacije vjerskog života u sekularnoj državi. Kaže da je to samo jedna od tih posebnosti bosanskog iskustva islama koje je sada tako zanimljivo Evropi.
“Model organizacije vjerskog života kakav je nastao u Bosni kroz instituciju reisu-l-uleme i Islamske zajednice je jedinstven u svijetu. Većina muslimana koji danas dolaze u Evropu nemaju iskustvo sa organizovanjem autonomne, od države odvojene vjerske institucije koju država priznaje. Od pada hilafeta u većini muslimanskih država vjerska pitanja se vode kroz ministarstva vjera ili vakufa“, navodi.
U nekim od njih, kaže Jusić, je direktna kontrola vlasti nad ulemom dok u drugima imaju neprimjereno uplitanje uleme u političke procese.
“U oba slučaja većini tih muslimana nedostaje iskustvo življenja islama u modernoj sekularnoj državi. Ovo je prilika da mi svoj model ponudimo Evropi i evropskim muslimanima. Jer je tzv. muslimansko pitanje postalo jedno od najbitnijih u Evropi, a ovo iskustvo može biti jedan od naših doprinosa evropskoj porodici naroda i država“, ističe.
Svojim nedavnim posjetama Briselu i Berlinu, kaže Jusić, reis Kavazović iskazuje spremnost Islamske zajednice u BiH za takvom razmjenom iskustava, a na Evropi i tamošnjim muslimanima je da procijene da li im nešto od toga što ona ima može koristiti.
Armina Omerika, profesorica idejne historije islama na Goethe Univerzitetu u Frankfurtu, smatra da je “bosanski islam“ još uvijek nedovoljno razjašnjena tema.
“U nekom teološkom smislu ili u smislu prakticiranja islama kao religije, vjerske prakse i učenja, 'bosanski islam' se ne razlikuje znatno od drugih sličnih pravaca zasnovanih na srodnim teološkim tradicijama i učenjima. Islamska zajednica izbjegava pojam 'bosanski islam', ja mislim da oni koriste izraz 'islamska tradicija Bošnjaka', upravo kako bi izbjegli tu vrstu regionalizacije islama. Kada se 'bosanski islam' stavlja u neku vrijednosnu relaciju sa nekim, navodno, drugim “islamima“, posebno onim sa Bliskog istoka, tu uvijek na neki način imate tu suptilnu konotaciju - podtekst, da je to 'bolji način islama' od, recimo, arapskog.  Taj podtekst je ono što je problematično kod takvih poređenja, jer je nemoguće davati generalizirane izjave o vjerskim stavovima pojedinaca, pogotovo u kompleksnim pluralističkim društvima, na čisto etničkoj osnovi ili na osnovu porijekla“, kaže Omerika.
Time se, navodi, pravi hijerarhija koja se zasniva na problematičnim stvarima.
“Time se kaže 'bosanski islam' je dobar zato što je evropski, a drugi, pošto nisu evropski, nisu dobri“, navodi ona.
Sekularna država u kojoj Islamska zajednica djeluje
Postoje, međutim, nastavlja Omerika, obilježja načina na koji se islam institucionalizirao u BiH, a koja odgovaraju zapadnoevropskim državnim akterima.
“Jedno od tih obilježja je da u BiH postoji centralna institucija koja administrira sve što je vezano za tu religiju, a to je Islamska zajednica. Ta institucija je poznata zapadnim zvaničnicima. Njemačka već dugo traži takvog partnera za razgovor u zemlji, a ne mogu ga dobiti u uslovima pluraliteta-heterogeniteta islamskih zajednica u zapadnoj Evropi. Pošto BiH ima više od 120 godina iskustva sa takvim centralizovanim oblikom organizacije islama, sa jasnim vjerskim autoritetom, onda je to nešto što je političarima i drugim akterima ovdje na Zapadu jako primamljivo“, kaže ona.
Islamska zajednica u BiH je, kaže Omerika, prihvatila sekularnu državu kao državni oblik u kojem ona djeluje i to, po njenom mišljenju, važi i za većinu muslimana na Zapadu:
“I oni su su prihvatili sekularnu državu. Ali to ne važi nužno za islamske institucije u njihovim zemljama porijekla, kao ni za određene oblike političkog islama koji djeluju i na Zapadu. Ima još jedna stvar. Donedavno je ta tradicija islamskog reformizma, odnosno modernizma, bila dominantna teološka struja u BiH kada je islam u pitanju, a IZ kao institucija još uvijek baštini tu tradiciju kao svoju glavnu smjernicu.“
Omerika ističe da treba biti realan i uvidjeti da su uslovi za društvenu-strukturalnu integraciju islama u zapadnoj Evropi drugačiji od onih u bliskoistočnim zemljama.
“Zemlje se razlikuju. Pa čak i u samoj Njemačkoj imate ogromnu razliku između pojedinih pokrajina. Onda uzmite cijelu Zapadnu Evropu sa skroz različitim tradicijama sekularizma. Mi ovdje govorimo i o ogromnim razlikama kada su u pitanju zakonski okviri te integracije. Islamske zajednice na Zapadu trenutno nisu u istoj situaciji u kojoj je bila Islamska zajednica Bošnjaka u bivšoj Jugoslaviji. Ovdje imate jednu ogromnu dozu heterogeniteta. Zato je jako teško uzeti bilo koju tradiciju islama kao neku podlogu. “Bosanski islam“ može da bude neka vrsta inspiracije, odnosno, Bošnjaci mogu zastupati svoj model i treba da ga zastupaju, ali bez pretenzija da se taj model kroz neke eksterne faktore nameće drugim zajednicama koje ga ne prihvataju. I u samoj BiH postoje svađe da li je taj centralizovani model prihvatljiv za sve muslimane“, navodi Omerika.

Kulturni šok
Zastupati tu tradiciju, objašnjava, je jedna stvar, ali druga stvar je da Bošnjaci ne smiju dopustiti da budu instrumentalizirani u smislu marginalizacije drugih islamskih zajednica.
“No, svakako je za pozdraviti ukoliko se Bošnjaci-muslimani u Njemačkoj aktivnije uključe u društvene tokove i debate, te u procese strukturalne integracije islama u Njemačkoj, nego što je to dosad bio slučaj, i ukoliko njihovo prisustvo postane vidljivije u opće-društvenom smislu.“
Profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i politički analitičar Ahmet Alibašić kaže da se svi pitaju po ćemu se to “bosanski islam“ razlikuje od poimanja te religije u nekim drugim zemljama, ali, čini mu se, da “još nismo artikulirali odgovor ili odgovore na to pitanje“.
“Mislim da je u pitanju ono što ćemo nakon nekog vremena imati u mnogim muslimanskim zajednicama Evrope i drugih modernih društava. Bošnjaci su u kontinuiranom 'dijalogu' sa modernošću i postmodernošću od 1830-ih kada su bili pilot projekat osmanske modernizacije. Taj dijalog u ime bosanskih muslimana vodile su u početku dijelom a kasnije dominantno domaće intelektualne snage. To je rezultiralo tumačenjima i praksom islama koja ne odudara od savremenih evropskih kulturnih senzibiliteta. Dakle, mislim da je tajna u toj konstantnoj dijalektici vjere islama i evropske kulture zahvaljujući kojoj islam ovdje ne izgleda tako strano kao kada jedan musliman iz nekog tradicionalnog društva Afrike ili Azije dođe u neko od najprogresivnijih zapadnih društava. U takvim prilikama zapravo svjedočimo obostrani kulturni šok ali kako i muslimani i nemuslimani uvijek ne razlučuju vjeru od kulture onda se sve svede na to da islam nije kompatibilan sa evropskim vrijednostima“, smatra Alibašić.
On nabraja neke karakteristike tog bosankog izraza islama: “Prvo, bosanski muslimani su vremenom prihvatili ljudsko-pravaški koncept "slobode vjere" kao moralno-pravni okvir u kome žele iskazivati svoju vjeru. Iz toga proizilazi niz drugih karakteristika tumačenja i prakse islama. Drugo, islamskim poslovima ovdje upravlja Islamska zajednica kao sui generis institucija koja nije ni dio vladinog aparata, a ni obično nevladino udruženje te kao takva uživa povjerenje većine bosanskih muslimana i spašava nas uobičajene konfuzije u upravljanju islamskim vjerskim poslovima. Konačno, bosanski muslimani već dugo vremena imaju vlastite vjerske autoritete i vjerske obrazovne institucije koje posreduju proces razumijevanja između njih i evropskog okruženja ostajući pri tome u stalnom kontaktu sa centrima islamske učenosti u muslimanskom svijetu“.

'Što vidimo to vjerujemo'
Jasno mu je, navodi, da “nismo uvijek uspjeli u tom susretu sa modernošću ostati vjerni svojoj misiji, niti su nam ta naša rješenja uvijek pomogla da budemo prihvaćeni od svih krugova u Evropi, a posebno ne od nekih naših komšija, ali govorimo o dominantnim tokovima“.
On, slično kao i Omerika, nije siguran da se može kazati da je “bosanski islam“ podloga za integraciju te religije u Evropi.
Bilo bi to, kaže, preambiciozno s obzirom da je iskustvo BiH u tom pogledu vrlo specifično i kao takvo teško direktno prenosivo.
“Ali ono sigurno jeste jedan pozitivan primjer koji može pomoći u izgradnji povjerenja, razbijanju obostranih predrasuda i ohrabrivanju svih učesnika u procesu susretanja islama i Evrope da su islamske i evropske vrijednosti kompatibilne u mjeri koja omogućava uzajamno obogaćujući suživot. Taj živi primjer je podjednako potreban i muslimanima i nemuslimanima u vremenu opće manipulacije strahom i spekulacija svakakvim scenarijima“, kaže on.
U tom pogledu je, zaključuje Alibašić citirajući englesku poslovicu, “seeing is believing - što vidimo to vjerujemo“, iskustvo Bosne i Hercegovine dragocjeno.
Izvor: Al Jazeera


15.5.17

Na simpoziju "Srednji put u religiji, kulturi i politici - misao ravnoteže i umjerenosti u djelu Alije Izetbegovića"


Alija Izetbegović je uvijek bio zainteresiran za sporazumijevanje istoka i zapada, poručeno je danas u Sarajevu tokom Međunarodnog simpozija "Srednji put u religiji, kulturi i politici - misao ravnoteže i umjerenosti u djelu Alije Izetbegovića", javlja Anadolija.
Profesor Fakulteta islamskih nauka (FIN) i akademik Enes Karić govorio je o vjerskim temeljima religijskog, jezičkog i kulturnog pluralizma u islamu i muslimanskom poštivanju prava na različitost.
- Uzimajući njegove (Izetbegovićeve op.a.) knjige za svjedoke, a kako vrijeme prolazi, njegove knjige sve pouzdanije svjedoče zato što ljudi, njegovi savremenici odlaze baš kao i njihova vremena. Usudili bismo se reći da se Alija Izetbegović u svojim gimnazijskim, potom univerzitetskim godinama, potrudio na profiliranju građenja svojih stavova kao čovjek, rekao bih istočno-zapadnog ishodišta u vjerovanju, mišljenju, moralnom stavu, životnim odlukama - rekao je Karić.
Naglasio je kako to znači da je on na svoj način bio duboko humanistički profiliran, priznavao je vjerske temelje religijskog, jezičkog i kulturnog pluralizma u islamu, kao i onom islamu koji je bio esencijalizirani.
- Prema uvidu u njegova djela, Alija se najčešće referirao na one strane Kurana ili stavke koje možemo kazati da su u svakom vremenu nudile pluralnu perspektivu i ohrabrivale pluralne stavove. Sudimo li prema njegovim pisanim djelima, ali i prema ljudskom i političkom učinku, Alija Izetbegović je bio duboko svjestan da su mu važne univerzalne poruke iz mnogih alineja Kurana, kao one da u "u vjeri nema prisile". To je bila njegova najdraža alineja i često ju je navodio - istakao je Karić.
Osvrnuvši se i na "Islam između između istoka i zapada", te druga Izetbegovićeva djela poput "Sjećanja" i "Moj bijeg u slobodu", Karić je rekao da su ona dočekana od impozantnog broja muslimanskih intelektualca kao štivo svojevrsnog oslobođenja od tradicionalističkih klišeiziranih tumačenja islama.
- Alija Izetbegović je uvijek bio zainteresiran za sporazumijevanje istoka i zapada - naglasio je Karić.
Hrvatski novinar i publicista Danko Plevnik govorio je o Izetbegovićevoj "Islamskoj deklaraciji" u kontekstu prošlosti i sadašnjosti.
Pozivajući se na riječi nobelovca Ive Andrića koji je smatrao da čovjekov posmrtni život traje sve dok god se poznanici sjećaju njegovog fizičkog lika, Plevnik je rekao da u tom smislu Alija Izetbegović za njega i dalje postoji.
- Imao sam čast upoznati ga u teškim trenucima za BiH. Upoznali smo se u Sarajevu 19. decembra 1998. kada me Hasan Muratović doveo u njegov kabinet. Razgovarali smo o suvremenim načelima života u Evropi i o nacionalnom identitetu. Poklonio sam mu svoju knjigu "Smisao Bosne" i u posveti napisao "Gospodinu Aliji Izetbegoviću, čiji je moralni mir u najtežim povjesnim trenucima za suvremenu Bosnu i Hercegovinu bio konstantan, oko kojeg su ljudi, svih narodnosti, svjetonazora i vjeroispovjesti mogli ujedinjavati svoje nade u opstanak bosanskohercegovačkog samopoštovanja". Uzeo je knjigu, pročitao posvetu i kazao: "Ja to ne zaslužujem". To nije bilo rečeno pred kamerama niti za interese "public relationsa" i zato sam ga poštovao. On se nikada nije dičio mržnjom, nego voljom za slobodom -  rekao je Plevnik.
Dalje je rekao kako se Izetbegović odlučio potajno boriti za pravo postojanja islama kao društvene klime, ali je ipak bio osuđen kao inicijator političkog islamizma.
- On nije poduzimao korake za nasilno uvođenje islamskog teokratskog aranžmana, već se odavao osobnoj društvenotvornoj fantaziji, naglašavajući važnost ponovnog osvajanja duše - poručio je Plevnik, te naglasio kako Izetbegovićev refleksivni interes nije bila Bosna i Hercegovina, niti Jugoslavija, već ummet.

Plevnik je dodao kako Izetbegović u svojim "Sjećanjima" potvrđuje činjenicu da "Islamska deklaracija" nije bila usmjerena prema Jugoslaviji, već prema islamskom svijetu, u želji za osposobljavanjem islamskih masa, da uče nešto o vlastitoj povijesti.
O ostatku treće sesije simpozija, islamski teolog i analitičar dešavanja na Bliskom Istoku i Balkanu Muhamed Jusić govorio je o odnosu muslimana prema radikalizmu, ekstremizmu i terorizmu, profesor Dževad Hodžić o odnosu religije, morala, prava i politike u razumijevanju islama u djelima Alije Izetbegovića, te Hasan Džilo na temu "Dobra djela - neodvojivi dio religijskog iskustva u mišljenju Alije Izetbegovića".

Na dvodnevnom simpoziju, koje će biti završen večeras, učestvovalo je više od dvadeset naučnih djelatnika i profesora iz BiH, Hrvatske, Turske i Makedonije. Organizatori simpozija su Muzej Alija Izetbegović i Fakultet islamskih nauka (FIN) u Sarajevu.
IZVOR: AA

8.5.17

Lažne vijesti nova vrsta specijalnog rata


Vijesti poput onih kako stanovnici Njemačke napuštaju zemlju u strahu od izbjeglica, da švedska vlada podržava ISIL, da je EU usvojila regulativu kojom se određuje nacionalnost Snješka Bijelića i sl. su postale dio evropske i svjetske medijske stvarnosti.
Iako se nekome mogu činiti kao tvrdnje koje graniče sa sarkazmom većina ovih i sličnih informacija se prodaju kao ozbiljne vijesti i iza njih stoji daleko ozbiljniji projekat. Fenomen tzv. lažnih vijesti (fake news) je, postaje to jasno ovih dana, daleko ozbiljniji projekat iza kojeg stoje globalni politički ciljevi sila koje vode jednu novu vrstu hibridnog i specijalnog rata.
Evropska unija se ovim problemom već počela ozbiljno baviti. Prema The New York Times-u u Briselu djeluje tim stručnjaka pod imenom East Stratcom koji ima zadatak boriti se protiv ruske kampanje dezinformiranja. Tim sada broji jedanaest ljudi od kojih su neki bivše diplomate, novinari i birokrate EU i imaju zadatak pratiti i raskrinkavati lažne vijesti koje se plasiraju u brojnim medijima i online platformama. U prvih šesnaest mjeseci svoga djelovanja tim je razotkrio 2500 lažnih priča i vijesti od kojih je većina na jedan ili drugi način bila povezana sa Rusijom.
Evropskim zvaničnicima i stručnjacima je već jasno da se ne radi o slučajnom fenomenu nego o dobro isplaniranom projektu koji treba da utječe na javno mnijenje u kritičnim momentima i u konkretnom slučaju dodatno destabilizuje Evropsku uniju koja predstavlja prepreku ruskim imperijalnim ambicijama. Analiza lažnih vijesti je pokazala kako su najčešće lažne vijesti koje su plasirane za cilj imale sijanje straha od izbjeglica sa Bliskog Istoka i njihovo predstavljanje kao terorista, silovatelja i opasnosti za evropski identitet. Ova orkestrirana propaganda ima za cilj da zastraši evropsku javnost i gurne je u ruke političke radikalne desnice koja gaji anti-EU sentiment. Na taj način Rusija pokušava Evropu urušiti iznutra.
Odgovornost društvenih mreža
The East Stratcom time je prvi o čijim aktivnostima pišu mediji, ali i koji su jasno priznali da su nadjačani. Količina lažnih informacija, broj medija i pojedinaca uključenih u njihovu diseminaciju je jednostavno nevjerovatno razgranat i dobro finansiran širom Evrope. Zato se sada užurbano osnivaju slični timovi i uredi za raskrinkavanje lažnih vijesti od Finske do Češke. Osim toga sve državne agencije članica EU ulažu dodatne napore kako bi se zaštitile od hakerskih napada dok medijske kuće obučavaju timove za prepoznavanje i raskrinkavanje lažnih vijesti koje im se serviraju.

Posebno su se na udaru našle društvene mreže, a posebno Facebook i to nakon što su analize pokazale da su upravo lažne vijesti koje su se širile preko ove društvene platforme odigrale ključnu ulogu u prošlim američkim predsjedničkim izborima. Prema jednoj takvoj analizi koju je izradio Craig Silverman s BuzzFeeda samo na Facebooku je od augusta 2016. do izbora 8. novembra 20 najpopularnijih lažnih vijesti ukupno imalo 8,71 miliona podjela dok su one prave vijesti imale 7,37 miliona tzv. sharova ili podjela, što je 1,34 miliona manje od lažnih. Sada i Facebook razvija sisteme koji bi ovakve vijesti prepoznavali i brisali.

Na te mjere su prisiljeni jer im već neke velike zemlje prijete tužbama. Tako bi Facebook, Twitter i ostali društveni mediji mogli biti kažnjeni s 50 miliona eura kazne u Njemačkoj, ako ne budu brzo uklanjali govor mržnje i lažne vijesti sa svojih stranica. Njemačka vlada odobrila je plan kojim će se izvršavati ovakve kazne, a nacrt zakona će uskoro biti dostavljen parlamentu kako bi ga usvojio.

U bitku protiv lažnih vijesti se odnedavno odlučio uključiti i Google. On je, u saradnji sa stranicama koje se bave provjerom podataka, u ovakve vijesti odlučio ubacivati link koji vodi na stranice na kojima se nalaze provjerene činjenice. To nije nova stvar, ali ovakav program je bio ograničenog opsega i dosega, dostupan tek u Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu.
Zato je Google odlučio proširiti ovaj alat na način da će provjera podataka biti dostupna u rezultatima pretraživanja u Googleovom pretraživaču. U agregatoru vijesti News, oni članci koji su prošli provjeru dobit će oznaku fact check. To u praksi znači da, ukoliko tražite podatke u Google pretraživaču, odsad ćete redovno dobivati informacije sa stranica poput Snopes ili PolitiFact. Vijesti s tih stranica pojavljivat će se na vrhu pretrage, piše Tech Crunch, a prenose regionalni mediji.

Lažne vijesti u regionu i BiH

I dok se širom Evrope formiraju stručni timovi koji barem pokušavaju ući u trag lažnim vijestima i upozoriti javnost na njih kod nas se o ovom fenomenu i ne govori iako svi osjećamo da smo svakodnevno izloženi sličnim propagandnim kampanjama.

Bilo bi zanimljivo vidjeti analize medijskih sadržaja u našoj zemlji i regionu koji bi ukazali na fenomen lažnih vijesti i to kako one utječu na stavove javnosti. Siguran sam da bi mnogo šta bilo jasnije i da bi se brzo otkrio trag iz kojih krugova se i s kojim ciljem plasiraju besmislene vijesti koje svaki dan slušamo i gledamo i koje redovno nalaze put do medija koji pretenduju da budu relevantni, profesionalni i ozbiljni. Da toga ima dovoljno je pogledati svakodnevne naslove: Republika Srpska u strahu: Otkrili da Amerika ove godine planira ukinuti ovaj entitet, Kod Cazina niče leglo vehabija jače od Maoče, Na Kosovu najmanje pet kampova za obuku boraca ID, Džihadisti oko Hrvatske: Kampova za obuku terorista ima i u Srbiji?, Vučić šalje vojsku na Kosovo itd.

Osim što mnogi ljudi ne provjeravaju ovakve tvrdnje i prihvataju ih kao istinite, tu je i dobro uhodana šema prema kojoj neko nepouzdan pusti neprovjerenu informaciju, koju onda unaprijed određen, a nerijetko i plaćen analitičar prokomentariše za neki respektabilan medij, koji onda tu priču pusti u ozbiljne medijske tokove da bi je onda prihvatili političari kao činjenicu na kojoj treba graditi stavove i politike. Tu je i čitava mreža think -tankova i instituta koji onda na osnovu tih natpisa prave ozbiljne analize i preporuke svjetskim i lokalnim centrima moći.


Dok se i kod nas ne počnemo ovim pitanjem ozbiljno baviti ostaje nam samo da pazimo šta od informacija konzumiramo i šta na društvenim mrežama dijelimo, a posebno kome vjerujemo.
Izvor: Preporod

17.4.17

معرض ..رسالة الإسلام من عُمان .. يحط رحاله في البوسنة والهرسك


سراييفو في 16 أبريل / العمانية / انطلقت بمكتبة / الغازي خسروبك / الإسلامية في
العاصمة البوسنة والهرسك (سراييفو) فعاليات معرض / رسالة الاسلام من عُمان / الذي
يقام بالتعاون مع رئاسة المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك .
رعى انطلاق المعرض سماحة الشيخ الدكتور حسين كفازوفيتش رئيس العلماء والمفتي
العام للبوسنة والهرسك وسط حضور رسمي وشعبي وإعلامي كبير ويستمر حتى نهاية
إبريل الحالي.
ويهدف المعرض الى نشر وتعزيز ثقافة التعايش المشترك والتفاهم السلمي بين الأمم
والثقافات والشعوب يواصل معرض (رسالة الإسلام ) جولاته في مختلف دول العالم .
ويعرض لأول مرة باللغة البوسنية ويأتي في سياق الجهود التي تبذلها السلطنة في مجال
نشر القيم الإنسانية الرفيعة وإيصال رسالة السلام في العالم الذي يموج في أجواء من
التوترات الإقليمية وامتداد رقعة التطرف والإرهاب والعنف ليكون صوت (رسالة السلام)
ردًا على كل هذه الممارسات اللاإنسانية والتي تتعارض مع تعاليم الأديان والثقافات
المحبة للرحمة والسلام .
وفي كلمته الترحيبية رحب الأستاذ سناد تشيمان ممثل سماحة الشيخ حسين كفازوفيتش
المفتي العام في البوسنة والهرسك بوفد السلطنة وشكرهم على اختيارهم سراييفو لإقامة
هذا المعرض القيّم الذي يعبق برسالة السلام والتعايش على الطريقة العمانية.
وبين أن الطريقة العمانية في الدين والثقافة تتجلى في السكينة والاعتدال والحكمة
والتسامح وتشهد على ذلك مجلة "التسامح" العمانية التي تصدرها وزارة الأوقاف
والشؤون الدينية منذ العام 1423 هـ / 2003 م مؤكدًا أنه عرف عن السلطنة وبشكل
خاص تنظيم المؤتمر الإسلامي السنوي " تطور العلوم الفقهية" الذي كان للبوسنة
والهرسك حضورها الدائم في أعماله من خلال مشاركات كل من رئيس العلماء ومفتي
عام البوسنة والهرسك وأمين الفتوى في البوسنة والهرسك .
واعتبر تشيمان أن المؤتمر يمثل حركة التجديد التي أطلقتها وزارة الأوقاف والشؤون
الدينية برعاية كريمة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد /
حفظه الله ورعاه / مؤكدا أن هذا المعرض جاء نتيجة للتسامح العماني الذي يدعو إليه
نداء عُمان لتجديد الفقه الإسلامي وفق متطلبات العصر الجديد وما يدعو اليه سماحة
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة " الذي أهدى قلبه وفكره للعالم أجمع "
مشيرًا الى أن المعرض جاء في الوقت المناسب والمكان المناسب لأن البوسنة والهرسك
تجسد كل ما تتضمنه هذه الرسالة العمانية بأنه لا بديل عن السلام والتسامح لإنقاذ البشرية
.
من جانبه عبر محمد بن سعيد المعمري المستشار العلمي بمكتب وزير الأوقاف والشؤون
الدينية المشرف العام على معرض رسالة الإسلام عن شكر وتقدير الوزارة للمشيخة
الاسلامية في البوسنة والهرسك على رعايتها ودعمها لإقامة المعرض في سراييفو والذي
يسهم بلا شك في تعزيز العلاقات وتوثيق أواصر الإخوة وتعميق التعاون المشترك من
أجل القيم الانسانية وكرامة الانسان مبينًا أن المعرض يحمل صوت عُمان في نشر ثقافة
التعايش وتقبل الآخر والدعوة الى الحكمة والسلم وحفظ الحقوق الاساسية للبشر أينما
كانوا.
من جهته أعرب مستشار سماحة المفتي للشؤون الإعلامية الدكتور محمد يوسيتش عن
سعادته بفرصة الاطلاع على ثقافة وحضارة السلطنة قائلًا " هي بالنسبة لنا أول فرصة
لكي نكتشف هذه الدولة والشعب الشقيق إخواننا في عُمان " مضيفا " نحن في أوروبا
نعيش أزمة من اليمين المتطرف يشوهون الصورة للإسلام والمسلمين فبالنسبة لنا وجود
هذا المعرض يساعدنا على كشف الشبهات وعلى نشر صورة صحيحة عن الإسلام
والمسلمين لأننا كشعب بوسني نعتبر أنفسنا جسر بين الثقافتين بين ثقافة الغرب لأننا نحن
من الأوروبيين الأصليين وثقافة الشرق لأننا ننتمي إلى دين الإسلام " .
أما الدكتور الشيخ الدكتور صبحي وسيم تادفي منسق العلاقات مع العالم الإسلامي في
رئاسة المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك فرأى أن فكرة المعرض هي فكرة جديدة
وهو يقدم رسالة التفاهم والتعايش والتسامح والسلام التي تلبي وتعالج أشد الابتلاءات التي
تعاني منها البشرية اليوم في مختلف المناطق في هذا العالم قائلًا إن هذا المشروع سيكون
له الدور الكبير في توصيل رسالة التعايش والتفاهم والتسامح لكي تكون حاجزًا أمام من
يريدون إثارة الفتن والاختلافات والصراعات بين الناس.
ومن ناحيته أكد مفتي المشيخة الإسلامية البوشتاقية في ألمانيا فضيلة الشيخ باشو فيتيتش
أن العالم كله بحاجة لنشر رسائل التعاون والسلام والتعايش والتسامح بين الناس " وهنا
في الغرب وخاصة في جمهورية ألمانيا الاتحادية حيث يعيش المسلمون البشانقة وغيرهم
من المسلمين " مؤكدًا على أهمية " أن تأتي من المشرق من جزيرة العرب وبالتحديد من
سلطنة عُمان مثل هذه الرسالة الرائعة عن التعاون والتعايش والتسامح بين الناس وبين
الأديان المختلفة .. نأمل نحن البشانقة المسلمون في ألمانيا أن تتاح لنا الفرصة لنستضيف
إخواننا من عُمان وأن يقام هذا المعرض في ألمانيا " .
أما فضيلة الشيخ الدكتور بنيامين إدريس رئيس المنتدى الإسلامي في ميونخ ومنسق
معرض رسالة الإسلام في دول البلقان وضح أن معرض رسالة الإسلام من عُمان في
عاصمة البوسنة والهرسك سراييفو فتح آفاق التعاون خاصة في المجال الثقافي مع
السلطنة ويعتبر من أول المعارض التي تقام في هذه المدينة من قبل دولة خليجية ومن
شعب عريق كالشعب العماني الذي يتميز بالأصالة والرزانة وبعد الأفق والذي يبعث
الأمل ليس في المنطقة وإنما في العالم كله فرسالة التسامح ورسالة التفاهم والتعايش
السلمي ليست لها بديل وهذا المعرض أكد على هذه الرسالة السامية.
ويتضمن معرض رسالة الاسلام خمسين لوحة باللغة البوسنية والتي تعرض لأول مرة
بهذه اللغة وهي تعبر عن أوجه الحياة العامة في السلطنة وما شهدته من نهضة حديثة
وتطور مستمر تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /
حفظه الله ورعاه / الحكيمة .. كما يتضمن لوحات من الفن التشكيلي العماني والخط
العربي والتحف العمانية التي تعبر عن ملامح الحياة العامة في عُمان في الماضي
والحاضر .
وقد أقيم على هامش المعرض عرض بعض الكتب العمانية المهتمة بالتواصل الحضاري
وتعميق الفهم المشترك للقيم الإنسانية وصور للكتب العمانية التي تتصل ببعض المعارف
الدقيقة كعلم الفلك وعلم البحار وعلم الطب وغيرها
كما يتضمن المعرض الذي يقام في واحد من أهم المكتبات في سراييفو لوحات من ( فن
الظلال ) الذي يقدم للجمهور قيما روحية بالدمج بين عدد من الفنون كفن الخط العربي
والزخرفة وعامل الضوء اذ تشكل في مجموعها لوحة فنية معبرة مستمدة من السلام
والأخلاق .
ويحوي المعرض (رسائل عالمية) وهي عبارة عن حملة إعلامية عالمية تهدف الى نشر
ثقافة التعايش والسلام والتسامح والوئام عبر نشر بطاقات تعبر عن هذه القيم في وسائل
التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بمختلف اللغات .
وتمثلت الحملة المصاحبة للمعرض عبارة " افعل شيئا من أجل التسامح" والتي تهدف
إلى تمكين كل شباب وفتيات العالم من ابتكار الأفكار والأطروحات والتجارب والجهود
التي يمكن أن تسهم في نشر ثقافة التسامح في المجتمعات الإنسانية وتقديمها كمبادرات
فردية وجماعية ومؤسساتية يكون لها إطارها العملي في المحيط الذي هي فيه.
وجاء اختيار هذا الشعار إيمانًا بأهمية قيمة التسامح في ردم الهوة في العلاقات المتوترة
وتقريبًا لوجهات النظر المختلفة وإيجاد مساحات مشتركة في أجواء تمكن من الحوار
والتفاهم وتحقيق السلام.
وتم حتى الآن إصدار سبعة بطاقات لهذه الرسائل تحمل الأولى عنوان "وجعلناكم شعوبًا
وقبائل لتعارفوا" والثانية تحمل رسالة "أحب للناس ما تحب لنفسك"
والثالثة جاءت بعوان "خالق الناس بخلق حسن" فيما تحمل الرابعة رسالة " وبالوالدين
إحسانا" .
أما الرسالة الخامسة فجاءت بعنوان “ أدٍ الأمانة إلى من ائتمنك “ وجاءت الرسالة
السادسة لتقول " لنفسك عليك حق” في إشارة على أهمية الاهتمام برفع القيم في النفس
والتركيز عليها في البناء الأخلاقي فيما حملت الرسالة السابعة عنوان " أفضل الناس
أنفعهم للآخرين " للتأكيد على مباءئ التعاون بين الناس ونشر ثقافة العمل المشترك في
مجال النفع العام والعمل التطوعي والخيري.
كما أقيم على هامش المعرض عرض لبعض الكتب العمانية المهتمة بالتواصل
الحضاري وتعميق الفهم المشترك للقيم الإنسانيةاضافة الى عدد من صور الكتب العمانية
المتعلقة ببعض المعارف الدقيقة كعلوم الفلك والبحار والطب وغيرها من العلوم سعيًا الى
إبراز مساهمات وجهود العمانيين في السياق العالمي للمعرفة والثقافة والعلوم.
يذكر أن معرض (رسالة الإسلام من عُمان ) تم إطلاقه من قبل وزارة الأوقاف والشؤون
الدينية منذ العام ٢٠١٠م وقد زار أكثر من ثلاثين دولة حول العالم حتى الآن ويحمل
عنوان : ( التسامح والتفاهم والتعايش : رسالة الإسلام من سلطنة عُمان) ويهدف إلى نشر
مظلة هذه القيم بين شعوب العالم .
وقد اكتسب المعرض قبولًا متناميًا في الأوساط العالمية وتم التنسيق بشأنه مع عدد من
المنظمات العالمية وأهمها منظمة اليونسكو والعديد من المركز الدينية المهتمة بنشر القيم
المعتدلة والدعوة إلى السلم والعيش المشترك بين الناس والثقافات والأديان.
/ العمانية /
http://www.omannews.gov.om/ona_n/description.jsp?newsId=315130